Bemiddeling jongeren - ouders

Bemiddeling jongeren - ouders

Opvoeden is een werk van lange adem, een proces van vele jaren. Opvoeden kent veel mooie momenten en soms ook heel moeilijke. Tussen ouders en hun kinderen ontstaan er al eens conflicten. Dat is normaal. Deze conflict-momenten bieden ook heel wat ontwikkelingskansen voor zowel de kinderen als de ouders. Meestal vinden we zelf een weg om met die conflicten om te gaan.

Soms lukt ons dat echter niet zomaar en geraken we vast in een conflict waar we maar niet lijken uit te raken. Niets van wat we ook maar proberen lijkt te werken. Er wordt niet geluisterd naar elkaar, men lijkt geen rekening te (willen) houden met elkaar. Men voelt zich niet erkend in zijn inspanningen … Als je probeert te spreken met elkaar eindigt het in geroep, loopt men weg, kortom geraakt men niet tot een echt gesprek. Men begrijpt elkaar niet.  Misschien herken je dit wel in je eigen situatie en dan weet je dat dit dikwijls zeer frustrerende tijden zijn die ook het samenleven als gezin erg onder druk kunnen zetten. Ook kunnen deze (lang) aanslepende conflicten jullie verdere ouder – kind relatie belasten. Wat op zijn beurt weer voor nieuwe conflicten kan zorgen.

Als jullie er zelf niet goed meer uit raken kan het aangewezen zijn om tijdelijk een beroep te doen op een bemiddelaar. Als bemiddelaar ga ik dan samen met jullie uitzoeken wat er nodig is om de relatie terug te herstellen. Ik kan jullie helpen terug met elkaar te spreken, naar elkaar te luisteren. Samen met jullie zoeken waar het echt om gaat en hoe het verder kan. Er kunnen ook concrete afspraken gemaakt worden.

Conflicten tussen ouders en jongeren kunnen zeer divers zijn:

  • Het conflict kan zijn oorsprong vinden in een scheidingssituatie.
  • Het samenleven in een nieuw samengesteld gezin zorgt voor conflicten.
  • Uw kind is een puber /adolescent : het conflict gaat eerder over regels, grenzen, verwachtingen…
  • Misschien is uw kind al wettelijk meerderjarig en gaat het conflict over keuzes die uw kind wil maken en waar u het moeilijk mee heeft.
  • Uw (volwassen) kind verblijft bij u thuis en er is nood aan een duidelijk kader of heldere afspraken.
Facebook Twitter Google+
×

Log in