Ouderschapsbemiddeling

Ouderschapsbemiddeling

Als je als partners uit elkaar gaat stopt het partnerschap, maar niet het ouderschap. Je blijft moeder of vader van je kind(eren) en dit een heel leven lang. Het is voor jezelf als ouder, en zeker voor je kinderen, van zeer groot belang dat na een scheiding vorm wordt gegeven aan deze relatie.

Goede afspraken waar ieder zich in kan vinden, eventueel vervat in een ouderschapsplan, helpen zowel de ouders als de kinderen, zorgen voor een houvast en helpen strijd voorkomen.

Wanneer je tot een plan of afspraken komt met hulp van een bemiddelaar, houd je de inhoud zelf in handen en komen jullie tot een weloverwogen overeenkomst die jullie zelf, op basis van juiste informatie, opstellen en die tegemoetkomt aan jullie beider bekommernissen en die van uw kind. Bij het opstellen van een ouderschapsplan hou ik rekening met wat jullie belangrijk vinden als moeder of vader en met wat in belang is voor jullie kind(eren).

De afspraken gaan over alles wat met de kinderen en het ouderschap te maken heeft

In grote lijnen zijn er drie domeinen die opgenomen worden in een overeenkomst. Het ouderlijkgezag, het verblijf van de kinderen en de opvoedingskosten. De concrete uitwerking van deze drie domeinen kan volledig op maat en houdt rekening met ieder.

Als Erkend Familiaal Bemiddelaar loods ik jullie door heel dit proces en help ik jullie het gesprek met elkaar aan te gaan. Ik heb aandacht voor ieders belangen, deze van jullie als ouders en van jullie kinderen.

Facebook Twitter Google+
×

Log in