Over Kairos

Over Kairos

Ieder geraakt tijdens zijn leven betrokken in conflicten. grote, kleine, kort- en langdurende, hevige en stille sluimerende conflicten… De varianten zijn bij wijze van spreken ontelbaar. Net zoals de kwesties die van allerlei aard kunnen zijn.

Vele conflicten geraken onderling opgelost of vinden een andere ontwikkeling. Soms geraakt men er zelf niet meer uit en is hulp van een professionele derde aangewezen. Ik kan als erkend bemiddelaar deze derde zijn. Samen kunnen we het conflict ‘ont-wikkelen’ en kijken waar het echt over gaat en wat er nodig is om de relatie te herstellen. Of het nu over conflicten gaat tussen ouders en jongeren, conflicten over ouderschap, het afwikkelen van een scheiding, een conflict tussen buren, noem maar op. Overal liggen er kansen op ontwikkeling. En dan bedoel ik ‘ont-wikkeling’ van het conflict of probleem, maar zeker ook de kansen op persoonlijke ontwikkeling die in elke geschil en conflict verscholen liggen. Kairos, de personificatie van het geschikte ogenblik om iets te veranderen, is steeds nabij op deze momenten, kwestie hem te grijpen! Ik help u hier graag mee.

Over mij

Mijn naam is Jeroen Veulemans en ik ben papa van twee kindjes, Lander en Reine. Professioneel ben ik werkzaam als maatschappelijk assistent voor het CAW en meer specifiek voor het JAC en dit sinds eind 2001.

Sinds 2014 ben ik eveneens erkend familiaal bemiddelaar en freelance actief als voorzitter cliëntoverleg in de jeugdhulp en bemiddelaar in de jeugdhulp.

Het welzijn van Kinderen en jongeren is één van de rode draden in al mijn ‘werken’ tot nu toe. Soms door individueel te werken met hen maar meer en meer ook door met hun ouders en of ruimere omgeving te werken.

Bemiddeling als methode en meer nog als houding is hierin een krachtig instrument waarmee ik met veel passie aan de slag kan.

Facebook Twitter Google+

Van de Grieken tot De Verlichting golden 2 gezichten van de tijd: Chronos en Kairos.

Chronos staat voor de lineaire, meetbare tijd. Het gezicht van de tijd dat we vandaag de dag het beste kennen. Het andere gezicht van tijd, nl. Kairos, is dat speciale moment waarop een verandering kan ingezet worden. Dat ogenblik of moment dat we kunnen grijpen om iets in een nieuwe richting te sturen, om iets los te laten, om iets anders te doen….
Kortom dat specifieke moment dat een uigelezen kans biedt om een crisis te bezweren.

Ik help u graag dat moment te grijpen.

 

×

Log in